Traduceri

SERVICII DE TRADUCERE SCRISĂ

 

Biroul de traduceri ,,Lingvistica’’ SRL asigură traducerea scrisă, efectuată de traducători autorizați de Ministerul Justiției al Republicii Moldova, în terminologia aferentă următoarelor domenii:

Juridic, Financiar-bancar, Economic, Politic, IT, Medical, Tehnic, Resurse umane, Advertising, Turism, Telecomunicații, Marketing, Inginerie, Statistică, Administrație publică, Lucrări științifice.

Biroul de traduceri “Lingvistica” SRL efectuează traducerea scrisă a următoarelor tipuri de acte:

 

Traducem documente de tip (Word, Excel, .pdf, .ppt, .jpg etc.), păstrând formatul inițial al acestora în măsura maximă posibilă.

Acte medicale

certificate și extrase medicale, concluzii și rețete medicale, certificate de vaccinare, etc.

Acte privind starea civilă

certificate de naștere, căsătorie, deces, divorț, caziere judiciare, etc.

Acte privind activitatea de afaceri

statutul întreprinderii, autorizații, contracte de parteneriat, documente conexe afacerii, etc.

Acte privind activitatea profesională

diplome, suplimente la diplome, certificate de studii, confirmări, etc.

Acte juridice de instanță

încheieri, extrădări, mandate, împuterniciri, legi, proiecte de hotărâri, regulamente, etc.

Acte privind proprietățile imobiliare

certificate de proprietate, contracte de vânzare-cumpărare, titlu de autentificare, etc.

Alte tipuri de acte

(Pentru detalii, nu ezitați să contactați biroul nostru de traduceri).

AUTENTIFICARE NOTARIALĂ

 

Oferim servicii de autentificare notarială a traducerii actelor, scutindu-vă de necesitatea incomodă de a pierde timpul în birourile notariale. Colaborăm cu notari de încredere care au susținut cu brio examenul de autorizare la Ministerul Justiției al Republicii Moldova și sunt înregistrați în Registrul de Stat al Notarilor.

 

Unitatea de tarifare a serviciilor de traduceri scrise este pagina. O pagină conține 1800 de caractere(inclusiv și spații) în limba în care se efectuează traducerea.

Pentru a vedea întreaga listă de prețuri a serviciilor de traduceri scrise, contactați biroul nostru de traduceri.

Află Prețul pentru Traducere