30 septembrie – Ziua Internațională a Traducătorului


,,Cititorul ideal este traducătorul. El este capabil să fărâmiţeze textul, să-i scoată pieliţa, să-l taie până la măduvă, să observe fiecare arteră şi fiecare venă, şi apoi să pună pe picioare o nouă fiinţă umană.” (Alberto Manguel)

Deși este o meserie practicată încă din anii 200 î. Hr., ea a fost inițiată în anul 1953 și celebrată oficial abia începând cu anul 1991, când Federația Internațională a Traducătorilor (FIT) sub egida UNESCO, a declarat ziua de 30 septembrie drept ,,Ziua Internațională a Traducătorului’’. Anume în această zi, conform calendarului romano-catolic este sărbătorit Sfântul Ieronim, care în sec. III a fost traducătorul oficial al Bibliei din limbile ebraică, aramică și greacă în limba latină. Traducerea sa poartă denumirea de Biblia vulgata, iar Sfântul Ieronim este considerat protectorul traducătorilor.

Ziua de 30 septembrie este un motiv de a puncta importanța și rolul meseriei de traducător și a multilingvismului, care în ultimile decenii câștigă teren și contribuie masiv la procesul de globalizare. Rolul primordial al traducătorului rămâne a fi ca și cel de mii de ani în urmă: asigurarea unei comunicări eficiente între oameni din diverse culturi și civilizații.

Datorită evoluției tehnico-științifice, lucrul traducătorilor a fost facilitat considerabil prin apariția instrumentelor performante care permit realizarea unor traduceri de orice grad de dificultate, din orice locație geografică.

Există și diverse organizații profesionale care promovează activitatea traducătorilor, interpreților și specialiștilor din domeniul filologic, reprezintă interesele acestora și acordă sprijin atât membrilor cât și traducătorilor neafiliați. Remarcăm următoarele: Federația Internațională a Traducătorilor (FIT), Asociația Traducătorilor Profesioniști din Republica Moldova (ATP) și Uniunea Traducătorilor Autorizați din Republica Moldova (UTA). În cadrul acestora sunt organizate periodic întruniri și ateliere de formare în vederea asigurării profesionalismului și a respectării eticii profesionale a specialiștilor în traduceri.

Astăzi sărbătorim oamenii promotori ai multilingvismului, profesioniști din domeniul lingvistic, cei care desfășoară cu onoare și dârzenie meseria de traducător, interpret ș.a.m.d.

Biroul de traduceri ,,Lingvistica SRL’’ își exprimă aprecierea față de traducătorii/interpreții cu care muncește cot la cot, mulțumindu-le pentru profesionalism și dedicație, adresându-le urări de bine, mult succes și deschidere spre nou, iar satisfacția din munca depusă să fie pe măsura așteptărilor!

 

Cu stimă,

Zasadnîi Maria, traducător/profesor

 

Traducator